Reklama u rukama kupca !!!

Baneri


Dinamički baneri

 

486x60

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_dinamicki_468x60.gif

 

234x60

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_dinamicki_234x60.gif

 

125x125

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_dinamicki_125x125.gif

 

120x240

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_dinamicki_120x240.gif

 

120x90

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_dinamicki_120x90.gif

 

120x60

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_dinamicki_120x60.gif

 

Link na naš sajt

http://www.platnenetorbe.com

ili

http://www.platnenetorbe.com/index

 

Statički baneri

 

486x60s

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_468x60.gif

 

234x60s

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_234x60.gif

 

125x125s

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_125x125.gif

 

120x240s

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_120x240.gif

 

120x90s

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_120x90.gif

 

120x60s

http://www.platnenetorbe.com/baneri/platnenetorbe_120x60.gif

 

Siguran pečat Vašoj prepoznatljivosti!!!
pecat