Reklama u rukama kupca !!!

Modeli reklamnih torbi


Ovde su izloženi modeli koji svojim dimenzijama zadovoljavaju standardne potrebe tržišta.

 

Model "Citra" sa kratkom i dugom ručkom.


38x42 cm


38x42 cm

38x42 cm

38x42 cm

Model "Grič" sa kratkom i dugom ručkom.


38x42 cm


38x42 cm

38x42 cm

38x42 cm

Model "Fibra" sa kratkom i dugom ručkom.


38+10x42+10 cm


38+10x42+10 cm

38+10x42+10 cm

38+10x42+10 cm

Model "Gavrica" sa kratkom i dugom ručkom.

38x42+10 cm

38x42+10 cm

38x42+10 cm

38x42+10 cm

Primeri torbi sa štampom.

Jednobojna

Dvobojna

Dvobojna

Četverobojna

 

Naravno, ovo nije sve!

Možete odabrati boju, ili kombinaciju boja torbi kako bi se dobila najbolja pozadina za logo Vaše firme.

Takođe možete dati predlog potpuno novog dizajna te zadržati pravo na njegovu unikatnost. 

 
   
   

Naši prijatelji

 
Lagumica tt26227      
Urbana ekologija Tech Team      
         


 

 
   
   
Siguran pečat Vašoj prepoznatljivosti!!!
pecat